فیدرخانه‌های 20KV مانا انرژی

11 عدد فیدرخانه 20KV (تحت نام MVS) شامل تابلوهای 20KV به همراه باتری و باتری شارژر و سیستم‌های ارتباطی و RTU در این پروژه انجام شد.