ساخت تابلوهای پست داخلی و مصارف داخلی

شرکت فولاد آذربایجان با ظرفیت تولید سالانه 550 هزار تن محصولات فولادی در زمینی به مساحت 48 هکتار، بزرگترین مجتمع تولید فولاد در شمال غرب کشور می باشد.

قرارداد شرکت صنعتی مهرآباد و فولاد امیر آذربایجان شامل:

  • 31 دستگاه تابلوی فشار متوسط
  • 13 دستگاه تابلوی فشار ضعیف کنترل، حفاظت، اندازه گیری و …
  • 9 دستگاه تابلوی فشار ضعیف توزیع