شرکت صنعتی مهرآباد در خصوص تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط، به روز ترین تکنولوژی های دنیا را انتخاب و نسبت به بومی سازی و ساخت داخل و یا دریافت تایپ تست  از معتبرترین آزمایشگاه دنیا اقدام می نماید.

  • دریافت تایپ تست بابت تابلوهای فشار متوسط از آزمایشگاه ICMET رومانی
  • دریافت تایپ تست تابلوهای فشار متوسط کشویی از آزمایشگاه CESI ایتالیا
  • دریافت تایپ تست تابلوهای کمپکت از آزمایشگاه FGH آلمان

همچنین در برخی از محصولات تولیدی خود با توجه به امکانات و توانمندی های شرکت، اقدام به اخذ لایسنس جهت تولید و ارائه خدمات پس از فروش مینماید.

  • دریافت لایسنس از شرکت Hautech تابلوهای GIS
  • دریافت لایسنس از شرکت Longstrup تابلوهای LV کشویی